Mravenec

Jako další model jsme pro členy našeho sdružení  připravili školní model házedla  Mravenec.

Mravenec je velice jednoduchá stavebnice určená pro cca desetileté začínající modeláře.

Modely lepíme lepidlem UHU Hart.

Stavebnice obsahuje všechny díly potřebné ke stavbě mimo lepidla a laku.

Stavbu zahájíme přelakováním těchto dílů zaponovým lakem.

Lakujeme cca dvěmi vrstvami z každé strany modelu.

Po zaschnutí každé vrstvy díly lehce obrousíme nejlépe brusnou houbičkou.

Lakovené díly přišpendlíme k vhodné podložce pro to, aby se nám díly nezkroutily.

Pozor, aby se Vám díly při lakování nepřilepily k podložce.

Případně si můžeme mezi nalakované díly a podložku vložit igelitovou folii.

Nyní si obrousíme lištu trupu modelu.

Nevím, jestli je to z fotografií patrné, ale lištu směrem od hlavice trupu zůžujeme, zespodu a z obou stran. V zadní části lišty trupu by měla mít průřez cca 2 x 4 mm.

Použijeme brousítko.

Lištu trupu vlepíme do hlavice trupu.

Přilepíme boční krytky prostoru pro závaží.

Potom vše do čista obrousíme.

Na výškovku si tužkou vyznačíme její střed.

Přilepíme směrovku.

Při lepení kontrolujeme její kolmost.

Spoj "pojistíme" vymáznutím koutků vrstvičkou lepidla.

Po zaschnutí celek přilepíme k liště trupu modelu.

Pohledem zepředu kontrolujeme rovinnost kormidel vůči trupu.

Zespodu spoj přelepíme proužkem lepidla.

Vše necháme řádně zaschnout.

Nyní si připravíme díly křídla.

K jednotlivým polovinám křídla přilepíme žebra.

Spoje opět přelepíme proužkem lepidla.

Vše necháme řádně zaschnout.

Potom brousítkem obrousíme žebra do úkosu tak, aby po slepení mělo křídlo potřebné vzepětí.

Obě poloviny křídla k sobě přilepíme.

Spoj opět přetřeme lepidlem.

Po zaschnutí obrousíme žebra křídla do roviny

a přilepíme je k trupu modelu.

Spoj křídla s trupem opět přelepíme proužkem lepidla.

Při lepení pohledem zepředu stále kontrolujeme souměrnost modelu.

Nakonec model polepíme samolepkami.

Zálet modelu Mravenec najdete zde

Pro zlepšení letových vlastností modelu můžeme lehce nakroutit konce křídel

směrem vzhůru jako je tomu na tomto obrazku .