Věnujte pozornost sponzorované verzi stavebnice modelu GINO 2020 RC

Chcete li podpořit náš vývoj nových stavebnic, budeme velice rádi.


If you want tosupport ourdevelopment of newconstruction, we'll be veryhappy.

 

exclusivepartnerforJapan

 

exclusivepartnerforFrance

 

K VÝROBĚ

NEPOUŽÍVÁME ČÍNSKÉ LASERY

ŘEŽEME POUZE NA KVALITNÍCH LASERECH

FIRMY SYNRAD

 
  1. Úvod / Introduction
  2. Gino 2020 RC

Gino 2020 RC

Gino 2020 je jednoduchý školní model s možností instalace RC.


Model je vhodný pro začínající modeláře.
Proto na tomto místě postupně rozebereme postup stavby, zalétání a seřízení modelu tak,
aby to bylo pochopitelné i pro úplné začátečníky. Návody budeme průběžně aktualizovat.
Postupy stavby a techniky lepení a létání pak budete moci využít i při stavbě jiných modelů.